Think Finance

Skontaktuj się

ACCOUNTING SERVICES

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
Usługowe prowadzenie kadr i płac
Usługi na podstawie KSH
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Usługi eksperckie


ADVISORY SERVICES

Doradztwo księgowe
Doradztwo podatkowe
Analizy i raporty zarządcze
Projekty UE
Audyt wewnętrzny
Ocena projektów inwestycyjnych
Doradztwo strategiczne i operacyjne


Adres


THINK FINANCE Sp. z o.o.
ul. Turniejowa 1/2
53-014 Wrocław

Phone


+48 787 078 017